JAOSTOT:


Ampumajaosto:
Vastaa ampumaharrastuksen kehittämisestä, sekä ampumatoimintaan liittyvien kilpailujen järjestämisestä.
Puheenjohtaja Tero Lundström, 045-1339374

Ratajaosto:
Vastaa ampumaradan kunnossapidosta jakehittämisestä.
Puheenjohtaja Jorma Leinonen, 0400- 180 130

Riistanhoitojaosto:
Vastaa käytännön riistanhoitotoimenpiteiden toteuttamisesta. Suurimpia jokavuotisia riistanhoitotöitä
ovat riistapeltojen tekeminen, nuolukivien vienti maastoon, talviruokinnan järjestäminen, sekä riistalaskennat.
Puheenjohtaja Kyösti Sulkava, 0400-953849

Huvijaosto:
Vastaa seuran virkistystoiminnasta, sekä seuran tapahtumissa ruokahuollosta.
Puheenjohtaja Rikhard Roth 040-734 8892

Kenneljaosto:
Nimensä mukaisesti koirien ja koirarotujen kehittäminen metsästystoimintaan.
Puheenjohtaja Teija Multaniemi, 045-1302038

Maanvuokrausjaosto:
Ylläpitää ja päivittää seuran metsästysvuokraussopimukset.
Puheenjohtaja Rikhard Roth 040-734 8892

Hirvijaosto:
Hirviporukka
Puheenjohtaja Ilkka Lehtoranta, 0400-751589

Peurajaosto:
Valkohäntäpeuran metsästys
Puheenjohtaja Joni Vähämäki, 040-8471797

Suurpetojaosto:
Vastaa seuran alueella tapahtuvasta suurpetojen seurannasta, ja jos lupia tulee, myös niiden metsästämisestä.
Puheenjohtaja Ville Joensuu, 040-5707082