Jäsentiedot

Jäsenmaksukäytäntöjä ja jäsenehtoja

Seuran jäseneksi 2022


Peränteen Metsästys ja Ampumaseuran toivottaa kaikki kiinnostuneet hakemaan seuran jäsenyyttä.
Seuran jäseneksi hakeminen on helppoa. Otat vain yhteyttä sihteeriin, jolta saat hakemuskaavakkeen.
Voit myös toimittaa sihteerille vapaamuotoisen hakemuksen.

Lisäksi nyt löytyy Seura-napin alta jäsenanomus-lomake, joka välittyy sihteerin sähköpostiin.

Seuramme ottaa jäseniä helmikuisessa vuosikokouksessa ja elokuun alussa pidettävässä kesäkokouksessa.
Oheisesta taulukosta selviää, miten voit tulla seuraamme jäseneksi ja mitä se maksaa.


Koeaika Jäsemaksu / v
Liittymismaksu seuraan valittaessa
Maanomistaja - 30 €
-
Koejäsen, alle 20-vuotias
2 vuotta
150 €
-
Koejäsen, yli 20-vuotias 2 vuotta 150 € 170€
Kannattajajäsen (vuosi/ainaismaksu) - 30 €/100 € -
Kilpailijajäsen - 30 € -

Koejäsenen koeaikaan sisältyy velvollisuus tehdä talkoita 10 tuntia vuodessa määrä seuran hyväksi.
Samalla jäsenmaksun voi pienentää talkootyön avulla 50€:n vuodessa. Näin koejäsen pääsee
tutustumaan porukkaan ja näin varmistetaan, että koejäsen on riittävän motivoitunut ja sopiva henkilö toimimaan seurassamme.

Kilpailijajäseneksi seuran johtokunta valitsee hakijan. Kilpailijajäsenyydellä saa käyttää seuran majaa
ja ampumaratoja ja edustaa seuraa harrastukseen liittyvissä tilaisuuksissa, muttei saa metsästysoikeutta eikä
äänioikeutta seuran kokouksissa.

Kannattajajäsenet ja yhteisöt seuran johtokunta valitsee. Kannattajajäsenellä on metsästysoikeutta lukuunottamatta samat oikeudet kuin seuran muilla jäsenillä.


Seuran jäsenmaksut 2022

Jäsen
vuosimaksu 150 €
Maanvuokraajajäsen vuosimaksu 30 €
Kilpailijajäsen vuosimaksu 30 €
Kannattajajäsen vuosimaksu 30 €
Kannattajajäsen ainaismaksu 100 €
Kannattajayhteisö, alkavaa
10 yhteisön edustaajaa kohti
vuosimaksu 200 €