Suurpetojen metsästys

-Karhujahti 2023:


- Karhujahtiin ilmoittautuminen Mika Hannonen.

 Suurpetojen jälkihavaintojen ilmoittaminen on ainoa keino, jolla metsästäjät voivat vaikuttaa

mahdollisuuksiin saada suurpetojen pyyntilupia.

Ilmoittakaa jälkihavainnot seuramme suurpetoyhdysmiehelle,

Ville Joensuulle 040-570 7082 tai Aki Kaartiselle 040-1437389