Suurpetojen metsästys

-Karhujahti 2023:


- Karhujahtiin ilmoittautuminen Mika Hannonen

Suurpetojen jälkihavaintojen ilmoittaminen on ainoa keino, jolla metsästäjät voivat vaikuttaa mahdollisuuksiin saada suurpetojen pyyntilupia.

Ilmoittakaa jälkihavainnot seuramme suurpetoyhdysmiehelle, Ville Joensuulle 040-570 7082