Suurpetojen metsästys

-Karhujahti 2022:


- Karhujahtiin ilmoittautuminen Ilkka Lehtorannalle

Suurpetojen jälkihavaintojen ilmoittaminen on ainoa keino, jolla metsästäjät voivat vaikuttaa mahdollisuuksiin saada suurpetojen pyyntilupia.

Ilmoittakaa jälkihavainnot seuramme suurpetoyhdysmiehelle, Ville Joensuulle 040-570 7082