Metsästäjä, kerro miten hirvieläinkantoja pitäisi hoitaa!

15.07.2021

Hirven ja valkohäntäpeuran kannanhoidon onnistuminen on metsästysseurojen ja -seurueiden käsissä. Ne toteuttavat riistanhoitoyhdistysten verotussuunnitelmat, jotka perustuvat hirvitalousalueille asetettuihin tavoitteisiin. Seurojen ja seurueiden toimivuudella on siis suuri yhteiskunnallinen merkitys. Siksi siitä on tärkeää saada lisätietoa.

Nyt kaikilla Suomen hirvieläinmetsästäjillä on mahdollisuus tuoda näkemyksensä esiin vastaamalla kyselyyn. Tutkimuksessa vastaukset yhdistetään aikaisempien vuosien seurakohtaisin saalistilastoihin ja yhdistysrekisterin avoimiin tietoihin. Vastaukset muokataan tietojen yhdistämisen jälkeen niin, ettei yksittäistä vastaajaa kyetä tunnistamaan.

Kyselyn tavoite on selvittää hirvieläinmetsästäjien toimintaedellytyksiin vaikuttavat asiat. Tuloksia tullaan käyttämään hirvieläinten kannanhoidon kehittämisessä.

Kysely on avoinna 15.7. – 15.8.2021. Kyselyn tilaajana on Suomen riistakeskus ja toteuttajana Turun yliopisto. Kyselyyn vastaamiseen menee noin 15 minuuttia.

Vastanneiden kesken Suomen riistakeskus arpoo viisi (5 kpl) lähettävää ja etäohjattavaa Uovision Glory 20MP 4G -riistakameraa (Arvo: 395 €).

Linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/hirvielain

15.07.2021Metsästäjä, kerro miten hirvieläinkantoja pitäisi hoitaa!
13.07.2021Mökkiläiset vieraspetopyyntiin
18.06.2021Lyijyrajoitus vaarantaa ampumaharrastuksen
14.06.2021Ajankohtaista
14.06.2021Harjoitusammunnat torstaisin